Formålsbestemmelser


Nedsatsyn.dk har til formål at udføre frivilligt arbejde til fordel for personer med nedsat syn og alle med interesse for synsområdet i Danmark.
Foreningens arbejde er ikke kommercielt, men er af almennyttig karakter. Specialet med fokus på at skabe et socialt netværk og informere om viden og teknologi indenfor synsområdet.

Foreningen arbejder både på landsplan, regionalt og lokale.

Foreningen henvender sig til alle, der er interesserede i at skabe en forening til gavn for alle med nedsat syn, og som gerne vil medvirke til at støtte sammenholdet i synsverdenen.

Du kan støtte foreningens arbejde enten som enkeltperson eller som firma. Årligt koster det *200 kr. pr. person og 500 kr. for Firma/Institution/Forening.

*50% af beløbet tilfalder den regionale afdeling i det område du bor, såfremt der findes en regionalafdeling i dit område.

StøttemedlemFirmamedlem
Tilsendt Nyhedsbrevet ”Under Luppen” pr. mail          X   X
Invitation til arrangementer          X   X
Invitation til Årsmøde, hvor du har en stemme          X   X
Får specielle tilbud for Støttemedlemmer          X
Være med til at sætte fokus på livet med nedsat syn          X    X
Mulighed for at blive en aktiv del af Nedsatsyn.dk          X     X
Støtte op om det 100% frivillige arbejde          X     X
Få nyheder, reklamer og logo i bla. nyhedsbrev og på hjemmeside     X

Regionale afdelinger
Der kan etableres regionale afdelinger,  i samarbejde med hovedforeningens bestyrelse.

Regionalafdelinger fungerer som selvstændige enheder.
For at blive valgt som regionalforperson, skal man være medlem af foreningen i 12 måneder, og have deltaget aktivt i foreningens arbejde, hvor igennem man har fået et grundigt kendskab til foreningen. Det er den til hver en tid siddende bestyrelse der vælger lokal forperson.

Den valgte regionalforperson deltager i Hovedforeningens bestyrelsesmøder. Regionalforperson har ikke stemmeret ved bestyrelsesmøderne.
En regionalforperson kan stille op til valg til hovedforeningens bestyrelse ved Årsmødet på lige fod med andre.
Regionalafdelingerne kan søge kommuner, fonde osv. om midler til egen drift.
De geografiske regionsområder, bestemmes af Hovedforeningens bestyrelse.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.