Nyttige links


Hjælpemiddelsbasen
Her kan du se og finde alle synshjælpemidler der er registreret i basen.
Læs her

Socialstyrelsen
Viden om hjælpemidler til folk med en synsnedsættelse.
Læs her

Beskrivelse af ældre og synshandicap
Læs her

Instituttet for blinde og svagsynede IBOS
Læs her

Retsinformation
Læs her

Kennedy Centret
Læs her


This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.