Bestyrelsen

Søren Rasmussen

Formand

Født i 1967. Bor i Odense, er gift med Charlotte og har 1 voksen søn.
Jeg har tidligere været ansat på CKV Synsrådgivningen i Odense som IT konsulent.
Før det har jeg arbejdet i butik med bl.a. hvidevarer og belysning.
Jeg har tidligere bl.a. været beskikket medlem af Ankestyrelsen i en periode på 4 år.
Jeg har i mange år været aktiv i frivilligt arbejde.
Jeg brænder for tilgængelighed og lige ret for alle.
Jeg er svagtseende og har diagnosen Retinitis Pigmentosa (kikkertsyn).

Ulla Skov Fahlén

Næstformand

Jeg er født i 1963, har 2 voksne drenge og 4 børnebørn. 
Jeg arbejder ved Charity Guard i Odense, som Fundraiser. 
Min øjensygdom er Retinitis Pimentosa (kikkertsyn).
Er vild med lange gåture og Yoga.

Poul Johansen

Født i 1943 og bosiddende i Nyborg. Jeg er gift med Lone og har to døtre, fire børnebørn og et oldebarn.

Efter endt elevuddannelse i den daværende Gudme-Brudager kommune og et par år ved militæret har jeg løbende samtidig med kommunal beskæftigelse læst kommunalret, kommunal økonomi og ledelse.

Fra 1980 til 2007 har jeg haft kommunaldirektørstillinger i flere kommuner – Ry, Assens, Haderslev og Ullerslev og senest i Rudkøbing som lejet  kommunaldirektør. Har undervist på kommunale højskole og forvaltningshøjskolen m.v. – og på Færøerne og i Grønland.

Har haft flere bestyrelsesposter bl.a. i fodboldverdenen.

Øjensygdommen AMD satte dog for ca.  6 år siden en stopper på min lille konsulentvirksomhed PJ Consult og en række andre aktiviteter.

Pia Juhl

Suppleant

Født i 1967. Bor i Nyborg. Har 2 voksne drenge. Blev stærkt svagtseende i 1998 pga. genetisk øjensygdom Lebers obticus neurit atrofi (D6). 
Det medførte at jeg mistede mit centersyn samt er meget lysfølsom. Læser med 10-12 x forstørrelse. 
Jeg er uddannet teknisk tegner og har efter synsnedsættelse 
arbejdet som det, receptionist, telefonsalg og i butik. 

Mitzi Faarbæk

Suppleant

Mitzi Faarbæk, født i 1951, gift og har børn, svigerbørn og børnebørn.
De har ingen synsproblemer. Jeg har været svagsynet siden 7 års alderen.
Uddannet i  butik senere som socialrådgiver. 

Har fra  1995 til 2002 været Blindekonsulent og efterfølgende ansat i CKV synsrådgivning indtil 2008.

I fritiden har jeg været en del af det tidligere Brugerråd for Synsrådgivningen samt været med til at starte Samtale-cafeen op i Synsrådgivningen, derudover en del andre fritidsinteresser.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.