Fakta om syn


Synsbrøk, synsfelt og synsstyrke

Forklaring på synsbrøk: 6/18 betyder at det en svagsynet ser på 6 meter, ser en normalt seende på 18 meter.

 • Svagsynet
  Hvis man ser mindre end 6/18 men bedre end 6/60
 • Socialt blind eller stærkt svagsynet
  Hvis man ser 6/60 eller mindre
 • Praktisk blind
  Hvis man ser mindre end 1/60
  Hvis man har et synfelt med mindre end 10 gr
  Hvis man ser mindre end 6/18 og samtidig har et synfelt på mindre end 20 gr
 • Total blindhed
  Hvis man ikke har lyssans

Tal og fakta om nedsat syn

 • Ifølge WHO ser 1% af landets befolkning mindre end 33% (6/18) det svarer til cirka 57.000 mennesker
 • Halvdelen af de 57.000 mennesker ser mindre end 10% (6/60)
 • Ser man mindre end 6/18, på bedste øje, er man berettiget til hjælp i det offentlige system til fx hjælpemidler
 • Kørekortsgrænsen er 50% på bedste øje
 • Der findes ingen præcise tal for hvor mange der er blinde og svagsynet, da man ikke registrerer dette i Danmark
 • Der er cirka 230 aktive førerhunde i Danmark, altså lidt over 2 i hver kommune
 • En førerhund er et hjælpemiddel som kommunen køber til borgeren.
 • Børn under 18 år registreres i Synsregistret, hvis de ser mindre en 6/18
 • Synsregistret er en del af Kennedy Centret
 • Tilmelding til Synsregistret er frivilligt
 • De mest hyppige årsager til synsnedsættelse er AMD (aldersbetinget macula degeneration), diabetes, grøn stær, grå stær og arvelige øjensygdomme

Årsager til nedsat syn

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.