Fakta om syn


Synsbrøk, synsfelt og synsstyrke

Forklaring på synsbrøk: 6/18 betyder at det en svagsynet ser på 6 meter, ser en normalt seende på 18 meter.

 • Svagsynet
  Hvis man ser mindre end 6/18 men bedre end 6/60
 • Socialt blind eller stærkt svagsynet
  Hvis man ser 6/60 eller mindre
 • Praktisk blind
  Hvis man ser mindre end 1/60
  Hvis man har et synfelt med mindre end 10 gr
  Hvis man ser mindre end 6/18 og samtidig har et synfelt på mindre end 20 gr
 • Total blindhed
  Hvis man ikke har lyssans

Tal og fakta om nedsat syn

 • Ifølge WHO ser 1% af landets befolkning mindre end 33% (6/18) det svarer til cirka 57.000 mennesker
 • Halvdelen af de 57.000 mennesker ser mindre end 10% (6/60)
 • Ser man mindre end 6/18, på bedste øje, er man berettiget til hjælp i det offentlige system til fx hjælpemidler
 • Kørekortsgrænsen er 50% på bedste øje
 • Der findes ingen præcise tal for hvor mange der er blinde og svagsynet, da man ikke registrerer dette i Danmark
 • Der er cirka 230 aktive førerhunde i Danmark, altså lidt over 2 i hver kommune
 • En førerhund er et hjælpemiddel som kommunen køber til borgeren.
 • Børn under 18 år registreres i Synsregistret, hvis de ser mindre en 6/18
 • Synsregistret er en del af Kennedy Centret
 • Tilmelding til Synsregistret er frivilligt
 • De mest hyppige årsager til synsnedsættelse er AMD (aldersbetinget macula degeneration), diabetes, grøn stær, grå stær og arvelige øjensygdomme

Årsager til nedsat syn