Hjælpemiddelsbasen
Her kan du se og finde alle synshjælpemidler der er registreret i basen.
https://www.hmi-basen.dk/r4x.asp?linktype=681

Socialstyrelsen
Viden om hjælpemidler til folk med en synsnedsættelse.
https://socialstyrelsen.dk/handicap/synshandicap/hjaelpemidler

Beskrivelse af ældre og synshandicap
https://socialstyrelsen.dk/filer/handicap/dovblindhed/aeldre-og-synshandicap.pdf

 

Lovgivning  
Beskrivelse af den lovgivning der gælder på synsområdet.

Retsinformation
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=144346

Kennedy Centret
http://www.kennedy.dk

Legathåndbogen
https://www.legatbogen.dk/

 

Andre foreninger

https://foererhund.dk

I job med nedsat syn

https://all-ears.dk/2016/11/i-job-med-alvorligt-synshandicap-via-isbryderordningen/