Invitation til Årsmøde 2020

Du inviteres hermed til at deltage i Nedsatsyn.dk’s Årsmøde

Søndag den 19. januar 2020 kl 12.00

Årsmødet foregår i: Borgernes Hus, 3 st, Østre Stationsvej 15, Odense C

Det er gratis at deltage i Årsmødet

Tilmeld dig senest den 12. januar 2020 på Mail: tilmelding nedsatsyn@gmail.com eller SMS: 71 784 704 Skriv gerne medlemsnummer

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 12. januar 2020. Har du forslag som du ønsker at Årsmødet skal tage stilling til, kan de sendes på mail til nedsatsyn@gmail.com
Alle medlemmer, husstandsmedlemmer og firmamedlemmer har en stemme ved Årsmødet. Støttemedlemmer kan ikke stemme.

Borgernes Hus ligger som nærmeste nabo til Odense Banegårdscenter. Kommer du med tog, er der cirka 50 meter fra banegården til Borgernes Hus.
Kommer du i bil, er der parkering muligheder i Banegårdscentret, ved Fyens Stifstidende og i P-kælderen under Odeon.

Har du spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at skrive på nedsatsyn@gmail.com eller ring på 71 784 704 (læg evt. en besked og vi ringer tilbage)

Program:
Kl. 12.00     Frokost, der servers en let anretning og lidt at drikke. Kl. 13.00     Årsmøde

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Det revidere regnskab fremlægges
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg, følgende er på valg
  Bestyrelse:
  Vivi Tonsgaard (ønsker genvalg)
  Berit Krogh (ønsker ikke genvalg)
  Suppleant:
  Anders Hostrup (ønsker ikke genvalg)
  Pia Juhl (ønsker genvalg)
 8. Revisor – Mitzi Faarbæk (ønsker genvalg)
 9. Revisorsuppleant – Birgit Linke (ønsker genvalg)
 10. Eventuelt

Kl. 16.00     Tak for i dag