Formålsbestemmelser

Nedsatsyn.dk har til formål at udføre frivilligt arbejde til fordel for personer med nedsat syn og alle med interesse for synsområdet i Danmark.
Foreningens arbejde er ikke kommercielt, men er af almennyttig karakter. Specialet med fokus på at skabe et socialt netværk og informere om viden og teknologi indenfor synsområdet.

Foreningen henvender sig til alle, der er interesserede i at skabe en forening til gavn for alle med nedsat syn og som gerne vil medvirke til at støtte sammenholdet i synsverdenen.

Du kan støtte foreningens arbejde enten som enkeltperson eller som firma. Årligt koster det 200 kr. pr. person og 500 kr. for Firma/Institution/Forening.

Støttemedlem Firmamedlem
Tilsendt Nyhedsbrevet ”Under Luppen” pr. mail           X             X
Invitation til arrangementer           X             X
Invitation til Årsmøde, hvor du har en stemme           X             X
Får specielle tilbud for Støttemedlemmer           X
Være med til at sætte fokus på livet med nedsat syn           X             X
Mulighed for at blive en aktiv del af Nedsatsyn.dk           X             X
Støtte op om det 100% frivillige arbejde           X             X
Få nyheder, reklamer og logo i bla. nyhedsbrev og på hjemmeside             X