Tirsdag den 24. september (klik på datoen for link til program)
Inspirationsaften i Odense

Torsdag den 3. oktober
Inspirationsaften i Silkeborg

Tirsdag den 29. oktober
Inspirationsaften i Odense

Tirsdag den 19. november
Inspirationsaften i Odense