Formålsbestemmelser

Nedsatsyn.dk har til formål at udføre frivilligt arbejde til fordel for personer med nedsat syn og alle med interesse for synsområdet i Danmark.
Foreningens arbejde er ikke kommercielt, men er af almennyttig karakter. Specialet med fokus på at skabe et socialt netværk og informere om viden og teknologi indenfor synsområdet.
Foreningen henvender sig til alle, der er interesserede i at skabe en forening til gavn for alle med nedsat syn og som gerne vil medvirke til at støtte sammenholdet i synsverdenen.

Der er følgende typer medlemskab:

Medlemskab Personligt Husstand Firmaer Støtte
Organisationer oa
Modtager Nyhedsbrevet “Under luppen” elektronisk X X X X
Kan deltage i arrangementer gratis/for beskeden egenbetaling X X max 10 pers.
Har stemmeret på årsmødet, 1 stemme X X X
Blevet opdateret på nyheder på hjælpemiddelfronten X X
Får specielle medlemstilbud X X  
Kan være med til at synliggøre problemstillinger for svagtseende X X
Kan udbygge socialt netværk blandt svagtseende X X
Vil blive indbudt til at deltage i arrangementer mod betaling X
Nyheder/Reklame/logo på nedsatsyn.dk og i nyhedsbrev X
Alle kan være med til at støtte en god sag og nedsatsyn.dk X X X X
Årlig medlemsbetaling 200,- 300,- 500,- 100,-