Formål og hensigter

At samle alle med et nedsat syn i en forening.Styrke sammenholdet i synsverdenen.

Arrangere konferencer, hjælpemiddelsmesse m.m.

Skabe et socialt netværk.

Informere om viden og teknologi.