Invitation til Årsmøde 2019

Du inviteres hermed til at deltage I Nedsatsyn.dk’s Årsmøde den 27. april 2019. Årsmødet foregår i Borgernes Hus, Østre Stationsvej 15, Odense C.
Det er gratis at deltage I Årsmødet

Tilmeld dig senest den 25. april 2019 på Mail: tilmelding.nedsatsyn@gmail.com  skriv gerne medlemsnummer

Indkomne forslag skal være bestyrelse i hænde senest den 14. april 2019.
Har du forslag som du ønsker at Årsmødet skal tage stilling til, kan de sendes på mail til nedsatsyn@gmail.com

Alle medlemmer, husstandsmedlemmer og firmamedlemmer har en stemme ved Årsmødet. Støttemedlemmer kan ikke stemme.

Program for Årsmøde 2019

Kl. 12.00      Frokost, der servers en let anretning og lidt at drikke.

Kl. 13.00       Årsmøde

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Det revidere regnskab fremlægges
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg
  1. Bestyrelse:
  2.  Følgende er på valg
   Ole Gadegaard (ønsker genvalg)
   Martin Mejlby (ønsker ikke genvalg)
   Søren Rasmussen (ønsker genvalg)
  3. Suppleant
   Pia Juhl (ønsker genvalg)
  4. Revisor
   Mitzi Faarbæk (ønsker genvalg)
  5. Revisorsuppleant
   Birgit Linke, suppleant (ønsker genvalg)
 8. Eventuelt

Kl. 16.00      Tak for i dag

Alle medlemmer vil modtage yderligere information.